Vi fortsätter att ge vård och kärlek till de gamla ekarna i Hördalen, Kungsbacka kommun. Det är ett långsiktigt arbete som påbörjades under 2020. Här är foton från arbetet i början av februari. Det vi gör är att öppna upp så att ekarna får mer ljus. Detta görs både på marknivå och uppe bland trädkronorna.

Två av fotona visar hur det öppnas upp för veteranträd nr 68. Just veteran nr 68 var lite kamerablyg, men eken står till vänster om stolen i förgrunden. 😊  Lind och lönn har tagits ner så att gamlingen får mer ljus. Några träd har ringbarkats också, det vill säga att en del bark har tagits bort, så att träden dör på det sättet. Det blir då ljusare uppe bland trädkronorna. Stammarna får stå kvar och utgöra en livsmiljö för exempelvis svampar och insekter.