Att naturvård ibland är kopplat med kulturvård, går att exempelvis se i vårt arbete för några veckor sedan. På ängarna i Mårtagården varvade vi med att gå fram med lie, en urgammal metod för att slå av gräs, och maskiner.

Vi slår inte markerna enbart för traditionens skull, utan det är viktigt för att bevara den mångfald av växter, insekter och andra arter som är kopplade till just ängsmarker. Gräset behövs dessutom samlas ihop och forslas bort, vilket fotona visar. Vi har inte alltid tur med vädret; eftersom det regnade när en del av höet forslades bort. Och visst är den gamla stenmuren ner till Mårtagården vacker?

En traktor med ett stort las hö i regn. Foto.

Kort om Mårtagårdens kulturreservat

Mårtagården bildades 2003 och är Hallands första kulturreservat. Området ligger på Onsalahalvön, i Kungsbacka kommun. Reservatet består av två kaptensgårdar från 1700-talet, samt omgivande marker.

Närmaste busshållplats är ”Rydet”, cirka 300 m norr om Mårtagården.
Du kan ta Kattegattsleden om du cyklar. Vik då av i Lyngås och sväng in på Rydetvägen och följ skyltningen till reservatet (ca 500 m).