Innan årsskiftet hade vi tillsyn av ett naturminne i Siene, utanför Vårgårda.
Vad gör man då? Oftast är det bara att kolla läget. Exempelvis om skyltningen av den finns kvar. Vilket den gjorde!

Naturminnen är speciella skyddsvärda naturföremål såsom gamla ekar, jättegrytor och flyttblock. De kan även vara små områden som exempelvis en holme eller en rullstensås. Denna skyddsform är tillsammans med nationalpark, det äldsta sättet att skydda svensk natur. De kom till 1909 då den första svenska naturskyddslagen trädde i kraft. Västkuststiftelsen har hand om cirka 90 stycken.

På sidan ”Om naturreservat” kan du läsa mer om vad för olika typer av skyddad natur som vi har hand om.

Person bredvid en ek med en uppsatt tavla av gjutjärn på stammen, med inskriften ”Naturminne, fridlyst enligt lag”. Foto.
Den här skylten är av gjutjärn och på den står det ”Naturminne, fridlyst enligt lag”.