Stigen fram till Dackehögens naturreservat har bättrats på med grus för att underlätta för besökare och vid restaureringen av ängs- och betesmarker i reservatet.

📍 Dackehögen ligger i Bengtsfors kommun, cirka 6 kilometer söder om Dals Långed. Nära ”Vackra byars väg” (väg 2218).

  • En grusad, brant backe i skogen. Foto.