Sedan igår hjälper korna till med bevarandet av ängsmarkerna vid Ragnhildsholmens borgruin. Normalt håller de sig till markerna nedanför, men nu får de njuta av utsikten från kullen medan de betar och hjälper till att bevara det öppna landskapet.

Borgen uppfördes under 1200-talet och är ett populärt utflyktsmål. Besökare får nu alltså dela platsen med dessa viktiga naturvårdare fram till fredag. Kom ihåg att stänga grindarna efter dig och hålla avstånd från djuren då de föredrar att arbeta ostört.

Ragnhildsholmens borgruin ligger i naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgångar, sydväst om Kungälv. Och vet du vad? Du kan ta dig hit kollektivt! Närmaste busshållplats heter just ”Ragnhildsholmen” och är ett stenkast bort från reservatsparkeringen.

 

Kor som betar bredvid en ruin. Foto.