Besökte du Klippan förra veckan så såg du nog vårt arbete med slåttern i naturreservatet. Förr slog man ängen för foder till betesdjuren. Nu slår vi ängarna för att bibehålla och utveckla den mångfald av växter, insekter och andra arter som är kopplade till slåtterängen.

 
Det som tar längst tid är inte att slå ängen, utan att ta hand om allt som slagits. Det slagna gräset krattades från kanterna och sedan stränglades med traktor. Gräset forslas därefter bort från ängen. Det sparar både på kroppen och tid, då det är många områden som ska slås.
Ihopkrattat hö i förgrunden, en blå  traktor och en ruin i bakgrunden. Foto.
? Klippans naturreservat ligger vid Hindås, Härryda kommun.