I naturreservatet Torpanäset stängas en ny yta in för bete. Här kommer betesdjuren att gå i skogsmark.

Att betesdjur går i skogen var förr mycket vanligt. Till skillnad från idag, stängslades betesdjuren ut från områden i stället för in i ett. Betet höll skogarna öppna och glesare än vad de är idag. Detta gynnande många arter som nu är ovanliga.

Naturreservatet Torpanäset ligger i Tranemo kommun och det finns tre markerade stigar i området. Du kan läsa mer om reservatet i vår folder. Den och många fler foldrar hittar du under ”Foldrar med kartor”.