Innan vintern hann slå sin snöiga famn om västkusten, var vi ute och röjde sly vid omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors.

Vadå ”omlöp” undrar du kanske? Det är en konstgjord vandringsväg för fisk. Omlöpet färdigställdes 2013 så att bland annat lax, öring och ål ska kunna vandra förbi Hedefors kraftverk.

I Säveån finns en genetiskt unik laxstam som inte har påverkats av utsättningar eller avel, vilket gör den särskilt skyddsvärd.*

En person röjersly med röjsåg vid ett omlöp. Foro.

Upplev naturreservatet och Gotaleden

Naturreservatet Säveån-Hedefors ligger i Lerums kommun. Närmaste hållplats är ”Hedefors by”, drygt 100 m från reservatet. Följ vandringsleden Gotaleden söderut mot Göteborg så kommer du till området.

*Källa: Länsstyrelsens skötselplan för naturreservatet.