Välkommen till en av de mest exklusiva bostadsområdena – naturreservatet Mölarp i Borås kommun. Här har en slänt rensats från växtlighet för att minska bostadsbristen.

Va och hurdå undrar du kanske!? 😊

Den här åtgärden åtgärden gynna sandlevande insekter. Många vilda bin, skalbaggar och andra småkryp gräver sina bon i just sand och tyvärr är blottade sandytor en bristvara i landskapet. Försvinner sandmiljöerna så försvinner också djuren som är beroende av dem.

Vill du också göra en insats för våra sandälskande små vänner?

Ifall du har en sandig sydslänt kan du skrapa fram sanden så är den redo för inflyttning. Kanske har du en oanvänd sandlåda istället. Perfekt! Bygg en sandvall med den sanden. Tänk då också på läget. Gör vallen på en solig och vindskyddad plats.