Även om det är ett tag kvar, så närmar sig betesssäsongen med stormsteg. Då kommer de allra främsta naturvårdarna, betesdjuren, att vara ute i många naturreservat.

En del av förberedelserna i Grimsholmen, är att se till att stängslet är i gott skick. Vi har varit ute och rensat bort tång som fastnat i fårstängslet och på nötkreatursgrindar.

  • Arbetsbil med släm ute på en strandäng. Foto.

Vi har också eldaat upp den sista högen med trädrester, efter arbetet med restaureringen i Grimsholmen(Falkenbergs kommun) under 2021.  Då togs bland annat vresros bort för att öppna upp mark som höll på att växa igen.

Varför är det viktigt med öppna sandmarker?

Partier med öppna sanddyner gynnar sandlevande djur, växter och svampar. Dessutom är det en trevlig miljö för friluftsliv.

En slyhög brinner på en strand. Foto.

Naturreservatet ligger i Falkenbergs kommun. Du kan läsa mer om Grimsholmen i vår reservatsfolder.