Under vissa perioder kan det vara översvämmat längs med en sträcka på cirka 50 meter på Forsboleden/Pilgrimsleden, i natursköna Forsbo naturreservat. Detta sker vid kraftigt regn och snösmältning och är en positiv följd av en framgångsrik naturvårdsåtgärd.

Det har nämligen utförts två dämningar i reservatet enligt skötselplanen för området. Givetvis kommer vi att leda om stigen för alla er besökare. Under tiden går det att ta sig förbi genom en upptrampad stig bredvid när det är översvämmat. En rekommendation är att ha bra skor på fötterna.

Forsbo naturreservat ligger i Melleruds kommun.