En del av arbetet med att förvalta reservat kan innebära att få bort invasiva främmande arter. Här är ett exempel från naturreservatet Mölarp, i Borås kommun.

Naturnära jobb har varit och hjälpt oss med att försöka få bort jättebalsamin. Ursprungligen togs den in som trädgårdsväxt och som foderväxt till bin (eftersom den producerar mycket nektar). Växten har frodats och spritt sig ut i naturen här i Sverige sedan 1918.

Personer står bland skygöga blommor med sopsäckar. Foto.