Jo, stängsel för betesdjur. De spelar en viktig roll i naturvårdsarbetet. Betesdjuren håller markerna öppna från att växa igen med sly och buskar.

Enligt Rödlistan 2020, är igenväxning är en av de främsta faktorerna i Sverige till att arter är hotade, eller ha bedömts att riskera att bli det. Betesdjuren bidrar också till att öka mångfalden av växter, svampar, insekter och fåglar.

Fotona är från förra veckan i naturreservaten Tånga hed(Vårgårda kommun), respektive Rished(Ale kommun). På torsdagen kändes det som vår och under natten till fredagen blev det vinter igen. Vi är ute och arbetar året om och får uppleva alla naturens vackra växlingar.