Under juli och augusti slogs vass och högre gräs på strandängarna i Göta älvs strandängar, precis som tidigare år.

Vasslåttermaskinen är smidig och fungerar både på land och i vatten. När vi klipper, bevarar vi vassen närmast älven för att skapa ett grunt vattenområde mellan betesmarken och vassen. Det här området är ett riktigt buffébord för vadar- och sjöfåglar. Dessutom låter vi vissa områden vara helt orörda för fåglar som har vassen som sin livsmiljö.

Göta älvs strandängar är ett av Trafikverkets kompensationsprojekt.