På regionfullmäktiges sammanträde den 28 november beslutades att Miljö- och regionutvecklingsnämnden tillförs 15 miljoner kronor för satsningar på ökad biologisk mångfald. Ett tacksamt budgettillskott som kommer göra stor skillnad, både för naturen och regionens invånare.

Riksdagens budgetbeslut för 2023 innebar en kraftig minskning av anslagen för skötsel och skydd av värdefull natur. För Västkuststiftelsen innebar det en minskning på cirka 70% i anslag för förvaltning av naturreservat. Mot bakgrund av detta var regionfullmäktiges beslut den 28 november mycket välkommet. Beslutet innebär att Västra Götalandsregionen nu skjuter till 15 miljoner kronor för satsningar på ökad biologisk mångfald under 2024, något som kommer göra stor skillnad, både för naturen och regionens invånare.

– Nästa år stod vi inför att behöva stänga ned nästan trettio naturreservat med värdefulla ängar och naturbetesmarker och det hade varit en katastrof för både regionens invånare och alla de hotade växter och djur som vi ska bevara. Med det här beslutet kan markerna fortsätta hävdas och vi kan dessutom påbörja restaurering av fyra nya naturreservat som vi fick under året. Det är helt fantastiskt!, säger Mattias Lindholm, Naturvårdschef på Västkuststiftelsen.

Satsningen innebär att värdefulla natur- och friluftsvärden i ett flertal reservat kan bevaras och utvecklas, samt är ett välkommet tillskott för Västkuststiftelsens fortsatta arbete.

– Jag är oerhört tacksam för det förtroende som Västra Götalandsregionen visar för Västkuststiftelsens arbete. Nu är det upp till oss att förvalta det så bra vi bara kan under 2024, säger Linus Kron, VD på Västkuststiftelsen.