Under hösten och vintern 2019/2020 påbörjades ett restaureringsarbete i Grimsholmens naturreservat. Detta arbete fortsatte även kommande vinter. Anledningen var att sandmarkerna i östra delen av reservatet höll på att växa igen.

I somras gick vi igenom strandområdet och tog bort uppslag av vresros. Den här naturvårdsåtgärden är en del av det löpande underhållet av området. Vresros är nämligen invasiv, det vill säga att den växer snabbt till sig och tar över områden lätt.

Varför är det viktigt med öppna sandmarker?
Partier med öppna sanddyner gynnar sandlevande djur, växter och svampar. Dessutom är det en trevlig miljö för friluftsliv.

En grävskopa gräver uop vresrosor i sandig mark. Foto.