Så hanterar vi dina personuppgifter

Västkuststiftelsen omfattas av arkiv- och offentlighetslagstiftningen. Det innebär att de allmänna handlingar som stiftelsen tar emot måste sparas. Västkuststiftelsen är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och för att den sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Västkuststiftelsen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter innefattar all typ av hantering, exempelvis att lagra, gallra, sprida och kopiera.

För att Västkuststiftelsen ska kunna erbjuda sina tjänster och fullfölja sina åtaganden mot dig behöver vi hantera dina personuppgifter. I hela hanteringen värnar vi om din personliga integritet.

Eventuell förfrågan om radering av uppgifter prövas mot gällande lagstiftning. Om du vill veta vilka av dina uppgifter vi behandlar eller önskar att vi raderar dina uppgifter är du välkommen att höra av dig till oss.

Observera att den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen står över GDPR. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Västkuststiftelsen ta del av allmänna handlingar. Om det finns personuppgifter i allmänna handlingar, kan de lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen, såvida inte uppgifterna omfattas av sekretess.