Ladda ner guiden


Förberedelse

Ta med dig en påse eller något annat att plocka i. Ett par arbetshandskar är också bra att ha. Om du planerar att vara ute längre är det bra att ta med lite fika. Bjud gärna in andra att följa med dig ut då kan vara trevligt med lite sällskap vid strandstädning. 

  

Plockning

I första hand är det all plast som behöver plockas bort – allt från små kapsyler och topspinnar till större föremål som dunkar och fisklådor upp till stora trålar. De senare kan vara övermäktigt för en enskild strandstädare, men markera gärna fynd av fiskredskap i Strandstädarkartan (på land) eller på GhostGuard https://ghostguard.havochvatten.se/ghostguard/ (om det ligger i vattnet). 

  

Glas och metall

Lägg INTE glas och metall i säckarna. Säckarna går sönder och framför allt kan personalen som hämtar säckarna skada sig. Försök att lägga metall och glas i separata behållare t ex en dunk, burk eller låda (hittas nästan alltid vid strandstädning).  

  

Tångvallar 

Det som INTE skall städas upp och inte heller läggas i de blå säckarna är biologiskt material. Tång och tångvallar skall ligga kvar då de är ett viktigt habitat och bidrar till biologisk mångfald. Låt även alla träföremål ligga kvar. Finns det mycket plastbitar i en tångvall så försök att rensa bort det, även om det är lite pilligt. 

  

Farligt avfall

Vid fynd av vätskor vidta försiktighet. Titta och lukta försiktigt och vid misstanke om kemisk-teknisk produkt sätt på korken och ställ flaskan eller dunken bredvid säckarna. Häll aldrig ut misstänksamma vätskor. Försiktighet gäller också vid fynd av misstänkt ammunition eller explosiva föremål. Rör de ej! Ligger föremålet på land – kontakta polisen på telefon 114 14, ligger det däremot i vattnet kontakta kustbevakningen på telefon 077-670 70 00. 

  

Strandstädarkartan

Rapportera alltid din insats på Strandstädarkartan så att andra ser var det är städat. Appen Strandstädarkartan finns att ladda ner på Google Play och Appstore. På datorn hittar du den på www.strandstadarkartan.se. Markera gärna den rena platsen med Städat – eller med Hämtbehov om du inte kan ta med dig det samlade skräpet.
Sätt på GPS:en och kontrollera att det blir rätt plats, alternativt zooma in ordentligt på kartan manuellt. Glöm inte att ange hur många som deltog, antalet timmar och inte minst antalet säckar. 

Tänk på att placera säckarna så att de inte hamnar i havet – igen. Lägg gärna något tungt t ex en planka eller sten ovanpå. 

 

Sociala medier 

Dela gärna din insats på sociala medier för att inspirera ännu fler till att bli en miljöhjälte. Tagga @ren_kust på Instagram och @renkust på facebook.  

 

Tack för du att bidrar till en renare kust – du med!