Mängden marint skräp som hamnar i världshaven uppskattas till någonstans mellan 4,8 och 12,7 miljoner ton – varje år(!). Åttio procent (80%) av det marina skräpet utgörs av plast.

Den tid det tar för skräpet att brytas ned kan inte anges exakt – det beror på miljö och olika förutsättningar såsom väder, vind, UV-strålning med flera parametrar.

Vissa material har bara använts under en kort tid. Som exempel kan nämnas att tillverkningen av engångsartiklar i plast tog fart på 1960- och 70-talet. Engångsartiklar som t ex PET-flaskor, kapsyler, plastlock, topspinnar, matförpackningar och ballongventiler tillhör några av de vanligaste ”fynden” vid strandstädning på Västkusten.

Västkusten

Västkusten och särskilt Bohuskusten är extra utsatt för skräp från havet. Detta bl a på grund av havsströmmar och förhärskande vindar.
Marint skräp har på bara några decennier blivit ett gigantiskt problem både ute till havs och längs våra kuster. Västkusten får ta emot flera hundra ton skräp årligen.

Som exempel kan nämnas att under 2020 plockades det upp mellan 250 och 300 ton från stränderna.

Mycket skräp försvinner aldrig

Visst skräp som till exempel plastpåsar, fimpar och PET-flaskor blir kvar i naturen under lång tid. Man ser dem inte med blotta ögat då de bryts ner till små mikroplastpartiklar som blir kvar i naturen och havet i hundratals år.

Plastpåse

Det tar mellan 10 och 20 år för plastpåsar att sönderdelas till mikroplast, som i sin tur tar hundratals år innan det bryts ner, om det ens gör det.

Fimpar

Mellan 1 och 5 år tar det för en slängd cigarettfimp att inte längre synas. Men fimpens filter innehåller en sorts plast som fragmenteras och blir till mikroplast. Det kan ta 100 år innan mikroplasten försvinner, om den ens gör det någonsin.

Det slängs runt 1 miljard fimpar i Sverige varje år. I en nationell skräpmätning som gjordes 2020 stod fimparna för 62% av allt skräp. Det är det vanligaste skräpet i våra städer, parker – och på våra stränder.

Tuggummi

Det tar någonstans mellan 20 och 25 år för ett tuggummi att brytas ned. Tuggummi tillhör också en av de svåraste och kostsammaste typerna av skräp att städa bort. Tuggummi är tillverkat av syntetiskt gummi, latex eller vax samt elastomerer, en typ av polymerer, som ger materialet gummiegenskaper.

Fiskelina

Uppskattningsvis tar det ca 600 år för en fiskelina att brytas ner. Under tiden kan den orsaka mycket skador och lidande hos det marina livet.

Engångsblöja

Man uppskattar att det tar 450 år för plasten i en engångsblöja att brytas ner.

Frigolitkopp

Vanlig vid köp av varma drycker – 50 år.

Aluminiumburk

200 år

Äppleskrott

2 månader