Sol nergång vid havet. fFto.

Om arbetet

Västkuststiftelsens strandstädning är ett samarbete mellan Bohusläns tio kustkommuner samt Göteborgs stad och Kungsbacka kommun. Målsättningen är tydlig: En renare kust!

Kustkommunerna städar upp skräp från boende och turister på badstränderna, men har inte resurser att bekosta upprensningen av de stora mängder skräp som kommer från havet.
Nedskräpningen av våra kuster är ett nationellt problem som vi måste lösa tillsammans. Lagstiftningen, som är förlegad, måste ses över. Ett samarbete över landgränserna måste komma till stånd för att minska skräpmängden ute till havs.

En av de viktiga uppgifterna har varit att ta fram ett gemensamt digitalt kartverktyg som ska kunna användas när man planerar själva städinsatsen. Strandstädarkartan finns både på webben och som app till mobil och surfplattor.

En annan uppgift har varit att verka för att regelsystemet ändras så att kustkommunerna inte själva måste bära alla kostnader för att hålla rent. Eftersom marint skräp nu finns med i Havsmiljödirektivet (EU:s gemensamma regelverk) så är förhoppningen att den åtgärdsplan som tas fram ska tydliggöra det nationella ansvaret.

Sedan 2018 finansieras arbetet med statligt bidrag från Naturvårdsverket.

Samarbetspartners

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Den arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

Havs- och vatten-myndigheten
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet, som arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen har ett uppdrag att driva regional miljöutveckling genom initiativ och stöd för olika insatser och projekt, tillsammans med näringsliv, kommuner, universitet och andra aktörer i Västra Götaland.

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för det hållbara samhället. Deras huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering.

Göteborgs Stad
Park- och naturförvaltningen skapar hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg.

Salinity
Efter nästan 200 år i branschen är Salinity experter på salt.
Salinity drivs av fjärde generationens salthandlare – med samma salta passion nu som då. Allt salt (även bergsalt ursprungligen) kommer ju från havet varför man på Salinity känner att man vill bidra till dess välmående.

Rybergs Charkuteri
Rybergs Charkuteri i Uddevalla tillverkar charkuterier med lokal förankring och svenskt kött. Kända produkter är Uddevallare, Lysekilare och Fjällbackare.

Pantolin
Med sin nya kollektion Dune – inspirerad av de vackra formerna i sanden i strand-brynet där havet svept upp – stöttar Paula Pantolin Västkuststiftelsen i arbetet med strandstädning genom att skänka en summa för varje sålt smycke.


 

Länkar till andra relevanta organisationer

Håll Sverige RentNaturskyddsföreningenFöreningen StrandstädarnaStäda SverigeVärldens vackraste – skärgårdFjällbackaHavs- och vattenmyndighetenLänsstyrelsen VG – HavsmiljöinstitutetMaritima klustretPlastnet – IVL Svenska miljöinstitutetKIMO InternationalOSPARFöreningen Norden Nordic OceansPlastriotHavet.nuHåll Bohuslän Rent

Artiklar inom strandstädning

Visa fler inlägg