Strandstädarkartan

Strandstädarkartan är ett verktyg som gör det lättare för dig som ska städa eller har städat en strand. Via GPS-punkter i kartan kan du markera var det finns städbehov, var det redan är städat och var det finns säckar med skräp att hämta.

Använd Strandstädarkartan när du bestämt dig för att städa en strand! Ladda ner appen via App Store eller Google Play – eller besök strandstädarkartans webbplats. Där lotsas du till ett formulär där du väljer vilken typ av markering du vill placera ut, beroende på åtgärd:

  • Städat – har du städat en strand och fört bort skräpet kan du välja ”Städat”. Fyll i formuläret och skicka in. Bra jobbat! Bifoga gärna före- och efterbilder.
  • Hämtbehov – ar du städat en strand, men saknar möjlighet att frakta bort säckarna välj ”Hämtbehov”. Fyll i formuläret och zooma in för att lägga markeringen exakt där skräpet står. Bifoga gärna en bild på skräpets placering. Skräpet hämtas då av professionella strandstädare så fort de får tid och tillfälle.
  • Städbehov – ser du en nedskräpad vik eller strand, välj ”Städbehov”. Fyll i en kort beskrivning och bifoga gärna bilder. 
  • Planerad städning – om du planerar en städdag och vill bjuda in fler frivilliga, välj ”Planerad städning” och fyll i datum och information.
  • Olja – om du hittar olja, vare sig det handlar om oljeskimmer på vattenytan eller oljeklumpar på land, så kan du markera detta i Strandstädarkartan. När oljefyndet rapporterats in kan kommunerna se detta och sedan åka ut till platsen för att städa upp. Vid akuta utsläpp ansvarar i stället Räddningstjänsten för saneringen, med hjälp av Kustbevakningen. Olja som hittas på stränder ska betraktas som farligt avfall och vid sanering krävs därför skyddskläder och särskilda säckar för olja. Finns inte skyddskläder ska oljan ligga kvar tills någon med rätt utrustning kan komma dit för att samla upp och ta hand om den.

Tack för er insats – era rapporter är till stor hjälp för oss i arbetet mot den marina nedskräpningen!

OSPAR-stränder

Längs Bohuskusten finns sex så kallade OSPAR*-stränder som är markerade med en röd rund symbol. Dessa utgör referensstränder och ska inte städas av allmänheten. Här kan du läsa mer om OSPAR.

*Oslo-Pariskonventionen

Artiklar inom strandstädning

Visa fler inlägg