Om strandstädning

Arbetet med strandstädning från Kungsbacka i söder till Strömstad i norr samordnas av Västkuststiftelsen och utförs av kommunernas personal, upphandlade entreprenörer, ett antal ideella organisationer och, inte minst, frivilliga.

Hur finansieras strandstädningen?

Västkuststiftelsen får årligen statligt bidrag från Naturvårdsverket för att strandstädningen längs västkusten ska kunna skötas. En stor del av bidraget fördelas sedan mellan kustkommunerna som i sin tur städar upp en stor mängd av det skräp som kommer från havet.

Varför bekostar inte kommunerna strandstädningen själva?

Kustkommunerna ansvarar för att städa upp skräp efter besökare på de kommunala badplatserna, med andra ord det skräp som respektive kommun ”äger”. När de gäller de stora mängder skräp som kommer in från havet har de däremot inte resurser att rensa upp. Av den anledningen är det statliga bidraget från Naturvårdsverket genom Västkuststiftelsen en viktig förutsättning för en ren kust.

Hur mycket skräp städas upp?

Sammantaget städas ungefär 200 ton skräp längs kusten mellan Strömstad och Kungsbacka kommuner, varje år.

Hur kan jag engagera mig som privatperson?

Det finns flera sätt!

 • Spontan städutflykt: det absolut enklaste är att ge sig ut på egen hand eller tillsammans med en kompis, utrustad med plastpåse och eventuellt handskar – det är lätt att bli smutsig, dessutom kan handskar skydda något mot vassa kanter och föremål.
 • Ideell förening: känner du för att ingå i ett mer organiserat sammanhang? Kontakta någon av de ideella föreningar som fokuserar på strandstädning och bli medlem.
 • Använd appen ”Strandstädarkartan: här kan du markera att du städat en strand, att du hittat ett ställe som behöver städas eller att du har samlat ihop skräp i säckar som behöver hämtas. Dels hjälper det oss att samordna strandstädningen längs kusten, dels underlättar det för kommunerna. Dessutom bidrar du med värdefulla data som gör att vi kan fortsätta bedriva arbetet med strandstädning även framöver.
 • Plocka upp: ha för vana att plocka upp det skräp du hittar på land. Faktum är nämligen att ungefär 80% av skräpet som slängs på marken på land till slut hamnar i havet via vind- och vattenvägar.
 • Engångsplast: gör ditt bästa för att begränsa din konsumtion av engångsplast.
 • Köp ”Fiskkartan: för att uppmärksamma att vi år 2050 kommer ha mer plast än fisk i haven, om vi fortsätter skräpa ner som vi gör idag, går ”Fiskkartan” att köpa. Den kostar 200 kronor + frakt och behållningen går oavkortat till arbetet med strandstädning.
 • Sprid kunskapen: sist, men inte minst, prata med vänner och familj om problemet med marint skräp och vad de kan göra för att själva engagera sig.
 • En person på en båt med en tröja med texten "Händer på stränder"
  På väg ut för att strandstäda
 • Olika typer av plast man kan hitta på stranden
  Plast hittad längs kusten
 • Ihopsamlat strandskräp utanför Lysekil
  Ihopsamlat strandskräp utanför Lysekil
1 av 3

Artiklar inom strandstädning

Visa fler inlägg