Nyligen uppdaterades det interaktiva kartverktyget ”Strandstädarkartan” med en efterlängtad funktion – en särskild markering för olja. Utvecklingen har skett i samarbete mellan It-företaget Infracontrol, IVL Svenska Miljöinstitutet och Västkuststiftelsen i syfte att underlätta hanteringen av oljeutsläpp.

Det var under ett utsläpp nära Öckerö våren 2022 som Länsstyrelsen i Västra Götaland tog initiativet att testa att använda ”Strandstädarkartan” för att effektivisera saneringsarbetet, något som visade sig vara framgångsrikt. Därför har nu ”Strandstädarkartan” uppdaterats med en särskild svart symbol som ska användas för att registrera såväl upphittad som bortstädad olja.

Via sin oljejour bistår IVL Svenska Miljöinstitutet med råd om hur bekämpnings- och saneringsarbetet bör utföras för att minimera miljöpåverkan.

– Med hjälp av ”Strandstädarkartan” hoppas vi kunna ge en ökad förmåga att på ett miljömässigt sätt ta hand om funnen olja på stränderna, säger Jonas Henriksson på IVL Svenska Miljöinstitutets oljejour.

Rapportera in olja

Via ”Strandstädarkartan” får den som rapporterar in olja välja mellan ”klibbfri olja”, ”lättflytande olja”, ”oljeklumpar”, ”oljeskimmer”, eller ”trögflytande olja”. Därefter anges längd, bredd och djup av oljespillet. Det är även möjligt att ange kontaktuppgifter för eventuell återkoppling eller följdfrågor om fynden.

När oljefyndet rapporterats in i ”Strandstädarkartan” kan kommunerna se detta och sedan åka ut till platsen för att städa upp. Vid akuta utsläpp ansvarar i stället Räddningstjänsten för saneringen, med hjälp av Kustbevakningen. Olja som hittas på stränder ska betraktas som farligt avfall och vid sanering krävs därför skyddskläder och särskilda säckar för olja som ska märkas upp. Finns inte skyddskläder ska oljan ligga kvar tills någon med rätt utrustning kan komma dit för att samla upp och ta hand om den.

Om ”Strandstädarkartan”

Sedan 2015 används ”Strandstädarkartan” av såväl professionella som ideella strandstädare samt allmänheten för att markera sina städinsatser längs västkusten. Markeringarna bidrar till värdefulla data i arbetet med att skapa en ren kust till förmån för havslevande fåglar och djur, oss människor och havets ekosystem i stort. It-lösningen för ”Strandstädarkartan” tillhandahålls sedan 2020 av Infracontrol och finns som både mobilapp och webbsida.

Arbetet med strandstädning från Kungsbacka i söder till Strömstad i norr samordnas av Västkuststiftelsen och utförs av kommunernas personal, upphandlade entreprenörer, ett antal ideella organisationer och, inte minst, frivilliga.

Läs mer