Marint skräp, främst plast, i en klippskreva. Foto.

Tio fakta

Här finns tio saker om den marina plastkrisen alla borde veta om.

1. Av allt marint skräp är engångsplast det vanligaste – och en av vår tids största utmaningar

 

2. Mer än 80% av det marina skräpet har sitt ursprung i land. Floder och vattendrag fungerar som transportvägar ut till havet. Så ta alltid hand om ditt skräp på rätt sätt oavsett hur långt från havet du bor.

 

3. ”Skräpöarna”, som till exempel den i Nordatlanten, är egentligen inga öar utan områden med tät ansamling av flytande plastbitar. Därför är ”plastsoppa” en bättre beskrivning av fenomenet.

 

4. Den mesta plasten som tillverkas produceras av petroleum och blir till engångsprodukter. Dessa används bara en kort stund innan de slängs.

 

5. Plasten förstör havets ekosystem på oändligt många sätt men det stora problemet är att den aldrig försvinner. Plasten är inte biologiskt nedbrytbar utan faller bara sönder i mindre och mindre bitar som så småningom inte kan ses med blotta ögat men blir kvar i miljön i all evighet.

 

6. Mikroplast är små, små bitar – tänk knappnålshuvud – som kan ha sitt ursprung i större bitar av plast. Mikrofiber är också en typ av mikroplast som kommer från plastbaserade textilier, såsom nylon, lycra och polyester. Mikrofiber frigörs när dessa textilier tvättas i maskin.

 

7. Plast utgör tre betydande hot mot det marina livet; det misstas för föda och orsakar intrassling och insnärjning.

 

8. Plastföroreningar har också en skadlig påverkan på människan – och på vårt samhälle.

 

9. Det finns olika sorters plast. Alla ter sig olika och har olika användningsområden. Och samtliga har olika nivåer av återvinningsbarhet. Några plaster är inte återvinningsbara överhuvudtaget.

 

10. I Sverige återvinns bara ca 20 procent av alla plastförpackningar. Resten bränns upp. Vi måste sänka vår höga konsumtion av plast för att hitta till en mer hållbar användning.

Artiklar inom strandstädning

Visa fler inlägg