Det finns ett antal stränder som INTE skall städas av allmänheten. Dessa stränder ingår i ett miljöövervakningsprogram där man inventerar marint skräp varje vår, sommar och höst. Den information som samlas in från dessa referensstränder är ett viktigt verktyg för att mäta och protokollföra det marina skräpet som flyter iland längs våra kuster.

På västkusten är det följande stränder som ingår i OSPAR

  • Haby, Ramsvikslandet, Sotenäs kommun
  • Edsvik, Tanum kommun
  • Ängklovbukten, Saltö, Strömstads kommun
  • Grönevik, Överön, Kungälv kommun
  • Gröderhamnsvik, Lysekils kommun
  • Barrevik, Orust kommun

På Strandstädarkartan, är OSPAR-stränderna markerade med en symbol.

Som part i OSPAR-konventionen (Oslo-Paris-konventionen) ska Sverige delta i arbetet med att skydda Nordsjön samt följa de beslut, rekommendationer och överenskommelser som tas fram inom konventionen.