Ett sätt att belysa de stora problem som marint skräp utgör för vår miljö kan vara att placera det där många människor rör sig. Det är precis vad vi på Västkuststiftelsen i samverkan med Pelagiska och kommuner längs kusten vill med de skräpinstallationer som nu gör turné.

  • Tomas och Emil från Pelagiska som står framför vadbocken med marint skräp som de har byggt
    Tomas Eriksson och Emil Olofsson från Pelagiska som har byggt vadbockarna, här på Plagen i Strömstad. Bild: Pelagiska

Du kanske har sett dem förr? Träställningar till för att torka fiskenäten på, eller ”vaden” som de även kallades förr — i dag ett klassiskt inslag i kustlandskapet och vackra att titta på. Det är denna typ av konstruktion som Pelagiska använt när de har byggt de två skräpinstallationer som nu finns uppställda på västkusten.

— Vi i Pelagiska har länge tänkt på hur vi ska synliggöra situationen i vårt hav som är ett av Europas mest nedskräpade. Ute bland öarna, där vi städar stränderna och i en del av kustsamhällena står de traditionella vadbockarna kvar och idén till vadbock 2.0 föddes. Det blev en spännande och tydlig kombination av det traditionella förhållandet till havet och det moderna förorenandet med plast som nu pågår, säger Tomas Eriksson på Pelagiska.

Ökad kunskap om marint skräp

Syftet med vadbockarna är att öka den allmänna medvetenheten och kunskapen om marint skräp och dess konsekvenser för vår miljö. Förutom att själva skräpet skapar uppmärksamhet är installationerna också utrustade med skyltar där förbipasserande kan lära sig mer:

Visste du detta om marint skräp?

  • Av allt marint skräp är engångsplast det vanligaste – och en av vår tids största utmaningar
  • Mer än 80% av det marina skräpet har sitt ursprung i land. Floder och vattendrag fungerar som transportvägar ut till havet.
  • Plast förstör havets ekosystem på många sätt, men problemet är att den aldrig försvinner, utan faller bara isär i allt mindre delar.
  • Plast utgör ett stort hot mot det marina livet – den misstas för föda och orsakar intrassling och insnärjning
  • I Sverige återvinns bara cirka 20% av alla plastförpackningar, resten bränns upp. Därför måste vi sänka vår konsumtion av plast och hitta en mer hållbar användning av den.

— Vi vill ta vara på varje chans att öka kunskapen om marint skräp hos allmänheten och vadbockarna är ett väldigt konkret sätt att göra det på. Det känns fint att vi som samordnare av strandstädningen, från Kungsbacka i söder till Strömstad i norr, kan samverka med Pelagiska och kommunerna längs kusten i vår gemensamma strävan för en renare kust, säger Linus Kron, VD på Västkuststiftelsen.

Turné på västkusten

Tanken är att skräpinstallationerna ska få byta plats då och då, så att budskapet sprids till så många som möjligt. Hittills har de varit i Strömstad och i Hamburgsund, näst på tur för en av dem är Lysekil under Västerhavsveckan i augusti.