»Inte störa, inte förstöra« är ett kort och bra uttryck som enkelt sammanfattar vad allemansrätten går ut på.

Tack vare allemansrätten har vi möjligheten att röra oss fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten när du är till exempel ute och promenerar, plockar bär och svamp, eller badar. Det är stor frihet, men innebär även ett stort ansvar, för allemansrätten innebär också en del skyldigheter

Vad som är okej att göra avgörs inte bara av VAD du gör, utan även av VAR och NÄR.

Vi får inte skada natur och djurliv. Vi måste även visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Det gör du till exempel genom att stänga grindar efter dig i hagar, inte bryta av kvistar från träd, inte elda varsomhelst och inte lämna kvar skräp i naturen.

I skyddade områden kan allemansrätten vara begränsad, just för att skydda de fina naturskatter som vi alla delar på. Fråga, eller läs på Länsstyrelsens eller kommunens hemsida, om vad som gäller i det naturreservat du vill besöka. Oftast finns det också skyltar med information om detta i området.

  • Foto på en skylt om naturreservaten i Risveden.
    Vanligtvis finns en skylt om naturreservatet och vad som gäller där vid parkeringen.

För dig som villl veta mer

Naturvårdsverkets hemsida om allemansrätten är en bra start om du vill veta mer eller har några funderingar kring allemansrätten. Där står det bland annat om vad som gäller vid olika aktiviteter. Läs mer på:

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/