Naturreservatet Brurmossen ligger i gränslandet mellan Västra Götaland och Värmland. Upplev tystnaden på mossen och riktig vildmarkskänsla bland gamla tallar och granar.

Längd: cirka 6,5 km.

Svårighetsgrad: lätt.

Start och mål: reservatsparkeringen.

Vägbeskrivning:

Brurmossen ligger 7 km norr om Mo Kyrka. Ta avfarten mot Vassbotten från väg 2257, mellan Åmål och Svanskog. Följ vägen längs Låbysjön tills du ser skyltning för Brurmossens naturreservat. Reservatet ligger i Åmåls kommun.

Vandringstipset som PDF

Beskrivning:

Rundslingan i reservatet sträcker sig i ett varierat landskap med våtmarker, hällar och olika typer av skog. Följ blå markering och ha bra skor på dig, det kan vara bitvis blött.

Vissa av tallarna i området är närmare 300 år gamla, mossen däremot är betydligt äldre än så. På en del av de gamla levande tallarna växer svampen tallticka. Det är en hovformad och hård ticka. Fruktkroppen kan bli upp till 50 år gammal och syns först på 100-åriga tallar. Vanligtvis syns de när träden är runt 150–200 år eller äldre. Denna svamp är en så kallad signalart.En signalart är en art som med sin närvaro indikerar att ett område har höga naturvärden; det vill säga att området är en livsmiljö för många ovanliga och rödlistade arter.

Fågellivet knutet till mossen är rikt. Mossen är kanske Dalslands största spelplats för orre. Här finns även Sveriges minsta uggla; sparvugglan. Den är ungefär stor som en stare och är mest aktiv vid gryning och skymning, men även på dagen.

I området finns det inga bänkar, men många bra ”naturliga fikaplatser”; hällar med vacker utsikt över mossen. Ta turen ut hit och vandra i ett orört landskap.