Skogen i reservatet är speciell. Den har påverkats kraftigt av flera stormar genom åren och har fått sköta sig själv. Därför går det att se områden i olika stadier; från gammal granskog med mossmattor, till ytor som blivit mer öppna.

Längd: Knappt 2 km.

Svårighetsgrad: Lätt till medel. Stigen är grusad till torptomten. På resten av slingan är terrängen lite mer svårgången p.g.a trädrötter. Ibland kan det dessutom ligga ett eller flera vindfällen på denna rundslinga.

Start och mål: Reservatsparkeringen

Vägbeskrivning:

Klippans naturreservat ligger 2 km sydost om Hindås. Parkeringen är skyltad från väg 529. Reservatet ligger i Härryda kommun.

Vandringstipset som PDF

Beskrivning:

Följ den blå stigen åt vänster från parkeringen. Stanna gärna till och läs reservatsskylten. Nästan mitt på slingan öppnar sig skogen. Här finns resterna från torpet Klippan. Vid den höga skorstenen som står kvar, finns det en eldstad och fikabord. Det är det perfekta stället för en fikapaus. Här finns också en reservatsskylt.

Markerna runt torpet hålls öppna med slåtter. Vid rätt tid på sommaren kan du se slåttergubbens gula blommor, som solar bland växtligheten i backen. Förr sade man att det var dags att slå ängen när toppblomman på slåttergubben har slagit ut och sidoblommorna har börjat visa sig.

Ta stigen åt höger efter torpruinen och följ blå markering tillbaka till parkeringen. Kanske får du se en hackspett, eller åtminstone höra den hacka efter insekter i träden. Tidiga morgnar och kvällar finns det chans att höra någon uggla. Skogen sjuder av liv i Klippans naturreservat!

Tänk på att finns en risk för fallande träd och grenar i reservatet! Detta gäller särskilt vid storm, hård vind och kraftig nederbörd.