I Ragnerudsjöns rasbranter må terrängen vara kuperad och svårgången, men du belönas med en storslagen utsikt mot Ragnerudsjön och ett skogsområde som är i stort sett opåverkat av modernt skogsbruk.

Längd: cirka 2 km.
Svårighetsgrad: svår. Terrängen är kuperad.
Start och mål: reservatsparkeringen.
Vägbeskrivning:

Från stora vägen mellan Uddevalla och Bengtsfors (väg 172) finns en avtagsväg ca 2 km N Högsäter. Kör in på denna mot Ragnerudssjöns Camping. Kör förbi Campingen ca 1 km tills du kommer till reservatsparkeringen. Reservatet ligger i Färgelanda kommun.

Vandringstipset som PDF

Beskrivning:

Följ de gula markeringarna runt reservatet. Den tuffaste biten är från parkeringen upp till utsikstplatsen. Där finns det en bänk perfekt för trötta ben. Området har en stor variation av växter. Det finns allt möjligt från ängs- och hagmarksväxter, där det tidigare har legat små torp, till de växter som enbart finns i skog. På höjderna växer det mest barrskog och i branterna finns det lövskog med huvudsakligen ek.

Nötkråkan är en av de många fågelarterna som trivs i reservatet. Den behöver både granskog och hasselbuskar. Under vintersäsongen äter den främst hasselnötter som den har gömt i de mörkaste vrårna i skogen; under täta granområden med tjockt moss- och barrtäcke. När det är dags för häckning bygger den sitt bo i en gran. En annan fågel som du skulle kunna stöta på är tretåig hackspett.

Frånsett vid utsiktsplatsen, så finns det ett bänkbord vid lilla udden nära parkeringen.