Sundsby är en del av Stigfjordens naturreservat. En av områdets flera stigar kallas för Sundsbyleden. Den har blå markering och är även uppmärkt med Kuststigens symboler.

Längd: drygt 4 km.

Svårighetsgrad: blå stig – medel, svart stig – mycket svår.
Håll dig till de markerade stigarna i reservatet. Terrängen är svår, med  bland annat raviner och branter, i området. Håll uppsikt över barn och hundar!

Start och mål: reservatsparkeringen

Vägbeskrivning:

Sundsby ligger på ön Mjörn, i Tjörns kommun, ca10 km väster om Stenungsund. Du kommer dit via länsväg 160. Reservatsparkeringen ligger knappt 500 m från Sundsby Säteri.

Vandringstipset som PDF

Rundslingan börjar vid reservatsparkeringen, som är egentligen uppdelad i två ytor. Det finns en parkeringsyta vid vägen samt ännu en yta, en bit in som är lätt att missa. Ta stigen åt vänster vid reservatsskylten. Till att börja med går du på en grusväg som kommer gå över till en smalare och brantare stig med stenar och rötter. Längs med sträckan finns det bänkar att sätta sig vid för en paus.

Efter ca 4 kilometer når du själva Sundsby Säteri, med dess park, damm och gamla byggnader. Fortsätt tillbaka till parkeringen på den grusade vägen längs med den gamla karpstigen.

En trevlig avstickare är att gå upp till toppen av Solklinten med en hänförande utsikt över Stigfjorden. Denna avstickare kräver god kondition då det är väldigt brant upp dit. Om du vill upp till utsikten; följ då svart stig efter första rastplatsen. Lättast är att du tar samma väg tillbaka som du gick uppför. Väljer du att fortsätta till grottorna, så är det riktig svår terräng som väntar dig med klippblock att klättra över/under m.m.

Kuststigen består av flera kustnära vandringsleder och slingor längs Bohuskusten. Läs mer om Kuststigen på vår hemsida för kvalitetssäkrade leder www.westswedentrails.se.