När du stiger in i Yxnås naturreservat är det som att göra en tidsresa. Här kan du se spår av hur människor levde runt sekelskiftet 1800-1900. På den tiden bodde många svenskar i små torp. De var fattiga och hade bara lite mark att leva av.

Längd: cirka 1,5 km.

Svårighetsgrad: lätt.

Start och mål: reservatsparkeringen.

Vägbeskrivning:

Från E20, ca 5 km nordost om Alingsås svänger du av höger mot Kärtared. I Kärtared tar du vänster mot Horla. Efter ca 1,2 km ligger reservatsparkeringen till höger. Reservatet ligger i Vårgårda kommun.

Vandringstipset som PDF

Beskrivning:

Från parkeringen leder en stig in i reservatet genom barrskogen. Där det idag växer skog var det förr öppen ljunghed som djuren gick och betade på. Håll höger där stigen delar sig så kommer du strax fram till en gammal stenlagd väg. Ta vänster så når du snart de gamla odlingsmarkerna runt torpet Brännåsen.

På båda sidor om stigen ser du små öppna ytor där torparna förr hade sina åkrar och ängar. På de flesta platser i Sverige har sådana här gamla, småbrutna torplandskap för länge sedan vuxit igen med skog. Här har de bevarats dem genom att ängarna slås varje år och höet tas undan efteråt, precis som torparna en gång gjorde. Det gör att vi här i Yxnås hittar många ängsväxter som blivit ovanliga i det moderna jordbrukslandskapet.

Uppe på höjden ligger ett gammalt soldattorp från 1700-talet, nära den plats där torpet Brännåsen en gång låg. Den nuvarande stugan flyttades hit vid reservatsbildningen på 1980-talet. Den är öppen året runt och du är välkommen att kika in och se hur människor levde förr! Vid stugan är det fint att sitta ner och fika, med utsikt över åkrar och ängar.

I skogsbrynet intill stugan finns en skylt där du kan läsa om områdets växter och historia.

Fortsätt nedför backarna från stugan. Du passerar snart den lilla åkern ”Limpan”, vars säd bara räckte till en enda limpa, och en fägata som användes för att leda djuren till betesmarkerna. Följ sedan stigen tillbaka genom skogen.