Styrelsen

Sedan 2015 utses två ledamöter av Länsstyrelsen i Västra Götalands län . Sedan 2018 utses även två ledamöter av Länsstyrelsen i Hallands län.

Styrelsen har sitt säte i Göteborg och sitter I 4 år till nästa val. Huvudmännen bidrar årligen till stiftelsens verksamhet.

Styrelsen 2023 – 2026:

Västra Götalandsregionen
Stig-Olov Tingbratt (C), ordförande
Bertil Ahlstrand (SD)
Monika Beiring (M)
Eva Carlsson (S)
Ulrika Frick (MP)
Jakob Hallman (KD)
Håkan Smedja (V)
Yasin Abbes  (S), ersättare
Gunilla Almgren (L), ersättare
Boel Lanne (MP), ersättare

Region Halland
Margit Bik (S)
Per Stenberg (M)
Kerstin Ekman-Hake (C), ersättare

Göteborgsregionens kommunalförbund
Ronald Caous (S), vice ordförande
Åsa Hartzell (M)
Leif Blomqvist (S), ersättare

Länsstyrelsen i Hallands län
Henrik Martinsson

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Eva Olsen
Jörel Holmberg, ersättare