När Orust kommun byggde en ny gång- och cykelbana genom naturreservatet Svanviks kile, lyfte de bort ett antal meter spång av bra kvalité.

Vi bad entreprenören att spara spången så att vi kan återanvända materialet på andra platser i reservatet. Både virke, nät och skruv gick att rädda. Win-win! 👌 Arbetet med att återanvända spängerna har påbörjats. Hittills har spänger återanvänds på tre plaster.

  • En hög med spänger vid en nyanlagd gång- och cykelbana. Foto.
  • Återanvända spänger i skogen. Foto.
    Närmsta halvan av den nygamla spången är färdig. Stolpar behövs slås ner för den bortersta delen.
1 av 3