Praktik och examensarbeten

Västkuststiftelsen erbjuder varje år ett antal platser för praktikplatser kopplat till yrkesutbildningar, samt i vissa fall för examensarbeten kopplat till högre studier på universitetsnivå.

Våra grundläggande krav är att du är 18 år och att du kan transportera dig till den samlings-/arbetsplats som vi kommer överens om.

Kontakt oss på ansokan@vastkuststiftelsen.se. Ange i ämnesraden om du söker praktik eller examensarbete. Mer information om vad du behöver ha med i mejlet hittar du nedan. Välkommen med din ansökan!

För dig som vill praktisera hos oss

Vi kan erbjuda praktik inom ledutveckling, administrativt arbete, kommunikation, samt i kulturreservatet Äskhult. Kontakta oss tidigast 3 månader före önskad praktikperiod. Skriv ett personligt brev med en bakgrundsbeskrivning om dig själv och vilken typ av praktik du är ute efter. Vi är också nyfikna på vilken utbildning och skola du läser, samt den tidsperiod det rör sig om. För tillfället har vi inte möjlighet att ta emot praktikanter inom området naturvård.

Våra arbetstider är 07.00-16.00 (naturvårdare), samt 8.00- 17.00 (kansli).

Din skola behöver förse dig med skyddsskor och arbetskläder. För framförande av motor- och röjsåg behöver du ha yrkesbevis, samt för ändamålet rätt skyddsutrustning.

  • Två personer vattnar i en trädgård vid ett gammalt hus med halmtak. Foto.
    Två praktikanter i Äskhults by.

För dig som har tankar om examensarbete

Skriv ett personligt brev med en bakgrundsbeskrivning om dig själv, om ditt förslag på examensarbete och varför. Du får gärna fylla på med vilken nytta ett bra resultat kan ge oss som organisation och hur det stödjer vårt syfte, samt vad det ger dig.

Du behöver ha tillgång till egen dator och andra eventuella hjälpmedel.