Tillgänglighetsredogörelse

Västkuststiftelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur vastkuststiftelsen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vastkuststiftelsen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du rapportera till oss. Svarstiden är normalt 48h.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:
• skicka e-post
• ring +46 (0)31 40 29 81

Rapportera tillgänglighetsproblem i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, fyll i rapport så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Här finns genomgången av tillgänglighet att ladda ner: Checklista tillgänglighetsredogörelse (öppnas i PDF)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem vid uppkommande revisioner av webbplatsen. Dessa sker fortgående.

Bristande förenlighet med lagkraven

Inbäddade kartor

Inbäddade kartor från Google Maps är inte fullt tillgänglig.

Uppläsning

Vi har testat uppläsning av webbsidan men kan inte garantera att den läses likadant i alla hjälpverktyg.

PDF-filer

Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är
svåra att läsa med skärmläsare.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av webbplatsen och även låtit vår leverantör göra en oberoende granskning av vastkuststiftelsen.se.

Senaste bedömningen gjordes den 21:e juni 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 24 juni 2021.

Läs mer om digital tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.