Huvudmän och finansiering

Västkuststiftelsen arbetar med stiftelsens syfte i fokus och det sker på uppdrag av huvudmännen, länsstyrelser, kommuner, Naturvårdsverket och flera andra aktörer. Finansieringen av stiftelsens verksamhet kommer från olika källor bland annat stiftelsens tre huvudmän.

Västkuststiftelsens huvudmän

Västkuststiftelsens huvudmän är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Huvudmännen bidrar ekonomiskt till Västkuststiftelsens verksamhet under året.

 

Västra Götalandsregionen logotyp

Göteborg Regionen logotyp

 

Ytterligare finansiering

Västkuststiftelsen arbete i naturreservaten finansieras till största delen av länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. Strandstädningen finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten, via medel från Naturvårdsverket och skötseln av Göta Älvs strandängar via Trafikverket. Delar av arbetet med ledutveckling görs möjligt med hjälp av bidrag från Tillväxtverket och medfinansieras av Europeiska unionen. Västkuststiftelsen har dessutom beviljats ett bidrag från landsbygdsprogrammet för att anlägga en våtmark i Tjurpannans naturreservat. Stödet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Tillståndsprocessen beräknas vara klar vintern 2023/2024 och hela arbetet planeras att vara färdigt 1 september 2024. Västkuststiftelsen har även beviljats bidrag av Thordénstiftelsen, för en del av renoveringsarbetet av Bottenstugan i Svartedalen under 2024.

 

 

 

 

              

 

 

 

 

                   Europeiska unionens logotyp, med texten " Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden. " nedanför.

Thordénstiftelsen. Logotyp