På måndagen den 14:e augusti 2023 kommer området vid Bottenstugan i Svartedalen att vara tillfälligt avstängt. En brunnsborrare ska borra en ny brunn för dricksvatten.

På lite längre sikt kommer stugbesökare, härliga reservatsbesökare och långvandrare på Bohusleden kunna njuta av drickbart vatten. Vi återkommer när samtliga installationer är gjorda och kommunen godkänt vattenkvalitén.