Det var ett bra tag som den västra bron i Strömmarnas naturreservat stängdes av, men det är alltid bra med en påminnelse till er alla som planerar utflykter framöver.

Denna bron har varit i så dåligt skick att vi tillfälligt dragit om Bohusleden så att man inte behöver korsa den. Tyvärr så kan man inte gå en rundslinga i reservatet. Bron är alltså helt avstängd och vi ber därför alla för allas säkerhet att inte trotsa avstängningen och försöka beträda bron. Vi jobbar hårt på att få till en ny bro i den västra delen av reservatet, men det tar lite tid då det är svåra förutsättningar för brobygge i området. Vi tackar för att du förstår. ??

En avspärrad bro. Foto.