I juni förra året fälldes några tårar då fågeltornet i Dättern I Frugårdssund, fick stängas.

Myror hade nämligen angripit virket. I slutet av januari blev tornet klart och besiktigat; lagom inför fåglarnas stora vårflytt. Fågeltornet ligger vid Frugården, på halvön Vänersnäs, drygt 20 km nordöst om Vänersborg

Välkommen ut!

Ettt högt fågeltorn med två våningar. Foto.