Har du varit på en av Bohusläns mest unika och viktigaste maritima kulturmiljöer utan att veta om det? Naturhamnen vid Hamnholmarna utanför Hamburgsund lockar många. Men de flesta besökarna känner inte till att det finns över 1200 ristningar i området. Och att det inte var så länge sedan majoriteten av ristningarna upptäcktes.

Sedan 2014 har Bohusläns museum och Vitlycke museum, dokumenterat ristningar på ögruppen. Omkring 130 ristningar var kända när projektet startade. Ristningarna har rengjorts från lavar, kartlagts och dokumenterats. Ett urval har också målats i med vit färg så att besökare ska kunna se dem lättare.

 

  • En grupp med personer som går mot havet, på hällmark. Foto.
1 av 2

I samarbete med Bohusläns museum och Vitlycke museum, arbetar vi med att få ut information om området. Inför sommarsäsongen 2023 kommer ett antal informationsskyltar placeras ut på Hamnholmen och Skutholmen. För två veckor sedan var vi ute med arkeologer från museerna för att kika närmare på platserna. Informationsskyltarna kommer bland annat berätta om ristningarna, sjöfararna och om sjöfarten i 1300- och 1700-talets Bohuslän.

Läs mer om Hamnholmarna på Bohusläns museums hemsida.

Ifyllda hällristningar. Foto.