Under fredagen fick Västkuststiftelsen besök av Madeleine Jonsson, Amanda Lind och ett flertal andra representanter från Miljöpartiet. Syftet var att få en bild av stiftelsens arbete med att bevara och tillgängliggöra den västsvenska naturen.

– Jag är alltid glad och stolt att få möjligheten att berätta om Västkuststiftelsen och vårt arbete med att på olika sätt gynna biologisk mångfald. Ju fler som får en djupare inblick i vårt viktiga arbete med naturvård, strandstädning och ett tillgängligt friluftsliv, desto bättre, säger Linus Kron, VD på Västkuststiftelsen.

  • Mattias Lindholm(Västkuststiftelsen), Madeleine Jonsson och Amanda Lind (Miljöpartiet) och Linus Kron(Västkuststiftelsen).