Nu finns det möjlighet att göra upp en eld i Forsbo naturreservat, Melleruds kommun. Två eldstäder har iordninggjords; en vid Mjölkudden(vid blå stig) och en vid Sibirien(i västra delen av reservatet).

Vi är inte riktigt färdiga än. Det kommer också att sättas upp bänkar runt eldstäderna framöver. I Forsbo får du enbart elda i iordningställda eldstäder. Det är en vanlig föreskrift i ett naturreservat. Fast innan du tänder elden, kom ihåg att också se efter om det utfärdats ett eldningsförbud hos aktuell kommun och Länsstyrelse. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder. 

  • Vy med en eldstad i förgrunden och en bänk och en sjö en bit bort. Foto.
    Eldstaden vid Mjölkudden.
  • En eldstad av metall precis vid sjökant. Foto.
    Eldstaden vid Sibirien.
1 av 2