Kom och läs om Lärkemossen. Strax innan snön kom vid månadsskiftet nov/dec, satte vi upp en ny reservatsskylt om reservatet.
Vi har även förbättrat stigmarkeringen från parkeringen ner till mossen. Naturreservatet ligger drygt en mil nordöst om Vårgårda. Området lockar till sig en del intressanta fåglar. Ett exempel är ljungpiparen, vars visslande läte kan höra under vår och försommar.
  • Person torkar av en ny reservatsskylt.Foto.