Vi har nyligen anlagt en vandringstig i naturreservatet Stora Les branter, på östra sidan av sjön Stora Le. Stigen är bitvis kuperad, och erbjuder många vackra vyer.

Reservatet ligger i Dals-Eds kommun. Här finns löv-, gran-och tallskog. Via vandringsstigen når du Risnäs, som är en gammal ängsmark som håller på att restaureras.

Bra att veta! Vägen till reservatet är just nu lite dålig, på grund av tjällossning och avverkning i området. Du når reservatet genom att köra till Håbols kyrka, sedan vidare mot Nössemark, följ skyltning från Åsnebyn.

  • Vid utsikt över sjö och barrskog. Foto.