Det händer mycket längs med vandringslederna som vi är samordnare för.

Den senaste månaden har exempelvis taken bytts på två av vindskydden vid Stora Kroksjön, i Vättlefjälls naturreservat. I Svartedalen har vindskyddet vid sjön Tvängen rivits och ett nytt byggts upp(fotot ovan). Eldstäderna har också fräschats upp vid vindskydden.

  • Före- foto på ett av vindskydden vid Kroksjön.
  • Efter- foto på ett av vindskydden vid Kroksjön.
1 av 2

Men det är inte bara vi själva och våra entreprenörer som arbetar med Bohusleden. Utanför reservat som vi förvaltar är det vanligtvis kommunerna som utför åtgärder. Till exempel satte Tanums kommun upp en ny fin etapptavla vid Vassbotten för några veckor sedan. Så ett stort tack till alla kommuner som ser till att Bohusleden är vad den är.