Välkommen till den nya reservatsparkeringen för Ramhultafallet!  Samt en helt ny upplevelse för många.

För längs med stigen kan du njuta av en hissnade utsikt, som bara en minoritet av reservatsbesökarna valt att njutit av tidigare. Nu når du först toppen av fallet och kan se den gamla kvarnstenen som finns där. För att se nedre delen av fallet är det bara att fortsätta vidare på stigen.

Den gamla reservatsparkeringen är nu enbart till för personer som har rörelsehinder av något slag. Detta gäller även äldre som har svårt att gå, samt familjer med barnvagn. Den nya har inga begränsningar på vem som får parkera där.

  • Grusad reservatsparkering. Foto.
  • Vägskyltar som visar; Ramhultafallet och symboler parkering för rörelsehindrade - rakt fram, Samt Ramhultafallet, symboler parkering och vandringsled- vänster. Foto.
    Skyltning längs Fjäråsvägen(från Sätila) till den nya reservatsparkeringen.
  • Vägskyltar som visar Ramhultafallet 2 km, vandringsled och parkering åt vänster, Foto.
    Skyltning till den nya reservatsparkeringen.
1 av 3