Nyligen har vi grusat en stig och iordninggjort en tillgänglighetsanpassad grillplats i Skårtebo.

Ytterligare en bänk kommer att placeras ut framöver, men redan nu finns det plats för många. Kom ihåg att ta med god fika och egen ved om du ska grilla. Det finns ingen vedbod i området.

  • Person står med vattenpass vid iordningställande av eldstad. Foto.
  • Tillgänglighetsanpassad eldstad och bänkbord på en grusad yta. Foto.
  • En slingrande, grusad stig till tillgänglighetsanpassad eldstad och bänkbord på en grusad yta. Foto.
1 av 3

Skårtebo är ett litet naturreservat som ligger utanför Limmared, i Tranemo kommun. Tyvärr brann prästgården ner 2016, men det vackra lusthuset och de gamla vårdträden står kvar. Har du vägarna förbi, så är det ett fint område för en paus. I närheten av reservatet ligger dessutom ruinerna efter Openstens fästning.

  • Tillgänglighetsanpassad eldstad och bänkbord på en grusad yta. Foto.
  • Ett bänkbord och ett rött lusthus i bakgrunden. Foto.
1 av 2