Tidigare i år informerade vi om att det under vissa perioder kunde vara översvämmat längs en ca 50 meter lång sträcka av Forsbo- och Pilgrimsleden.

Det var faktiskt en positiv effekt av en framgångsrik naturvårdsåtgärd. Det har nämligen utförts två dämningar enligt skötselplanen för reservatet. Självklart tänker vi på er vandrare också! Vi har flyttat stigen något och markerat den nya sträckningen. Så nu är det bara att snöra på kängorna och följa de nya stigmarkeringarna.

📍 Naturreservatet ligger i Melleruds kommun.