I Ramsvikslandet har vi placerat ut tre eldstäder med bänkbord i anslutning. Det har även gjorts kompletteringar och förbättringar på vandringslederna runt Sote Bonde.

Ett bänkbord med utsikt mot en eldstad och hav. Foto.

Längs med gul och orange slinga har nämligen vissa passager försetts med rep som man kan hålla i.